Thông tin liên lạc

Trang web của chúng tôi là : www.vesinhcongnghiephoangthai.com với các chính sách bảo mật như sau :

Chính sách bảo mật của chúng tôi :

1/ Chính sách quyền riêng tư :

Mọi thông tin của khách hàng đến với tại Vệ sinh Công nghiệp Hoàng Thái sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Chúng tôi có nghĩa vụ và cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ một bên thứ ba nào, ngoại trừ những trường hợp mà chúng tôi cho rằng thông tin đó là vi phạm pháp luật, có nguy cơ đe dọa tới sự an toàn và tính mạng của con người.

2/ Thông tin giá cả, hợp đồng :

Cam kết không để lộ thông tin về giá cả, hợp đồng, stk, thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.

3/ Bảo vệ Mạng và Hệ thống: Áp dụng các biện pháp an ninh mạng để ngăn chặn các cuộc tấn công, phát hiện và ngăn chặn các rủi ro an ninh từ các mạng nội bộ và bên ngoài.

4/ Tuân thủ Pháp luật và Quy định: Mọi bình luân trên trang web phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, và các yêu cầu của ngành công nghiệp.

Chính sách bảo mật thông tin của Vệ sinh Công nghiệp Hoàng Thái có thể sẽ thay đổi trong những thời điểm khác nhau cho phù hợp với quy định của pháp luật.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa tốt nhất ở Viêt Nam mà khách hàng của chúng tôi luôn quay trở lại.

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ cho khách hàng dân cư và thương mại. Vệ sinh nhà ở, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh nhà xưởng…

Giới thiệu một số dịch vụ

www.vesinhcongnghiephoangthai.com

Hotline : 0961.784.709- zalo